سقوط آزاد - شعر نو

مطلب ارسالی از شاعر جوان آقای محمد نظری

شعر نو

سقوط آزاد

در اعماق نابودی و سیاهی

بر ظلمت و تاریکیم تابیدی

مکثی در امتداد زمان

تک ثانیه ای که حیثیت زمان را به بازی گرفت

زمان به ناچار ایستاده است

سکوت و ترس و تردید جشن پایکوبی بر پا کرده اند

عقل با نگاهی دلسوزانه در گوشه ای ایستاده

و با نگرانی به جشن نابودیم می نگرد

اما تو به ناگهه زمان را بی رحمانه هول دادی

و اینک لحظه سقوط آزاد من

به پرتگاهی که انتها ندارد

صخره ها سنگ ها و سبزه های پرتگاه از ادامه سقوط بازم می دارند

اما من عقلم را در سکوی پرتاب جا گذاشته ام

همه چیز را به زمانی که تازه جان گرفته بود سپردم

عقربه های زمان روحم را سوهان می کشید

یک لحظه نگاه تو بر سرعت زمان می افزاید

یک لحظه تفکر تو سقوطم را معنا می کند

پرتگاه تو ، ناجوانمردانه انتهایش را نشانم می دهد

انتهای پرتگاه مسلخگاه تنم خواهد بود.

محمد نظری

------------------------------------------

این شعر برای اولین بار در مورخه 20 مرداد 1390 در وبلاگ منجی موعود منتشر گردید.

کلیه حقوق متعلق به شاعر می باشد.

شاعر منتظر نظرات ارزشمند شما می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید