فعالیت های مجدد جریان انحرافی از 21 دسامبر 2012

آغاز فعالیت های مجدد جریان انحرافی - حجتیه نوین

متاسفانه جریان انحرافی فعالیت های دوباره و پنهان خود را آغاز کرده است، پس از شکست پروژه شوم سی دی "ظهور بسیار نزدیک است" اخیرا برخی سایت های جدید با پوشش حمایت از رهبری (یعنی جهت موجه نشان دادن خودشان به شکلی بی رویه اسم رهبری را آورده اند و با تکنیک های سفسطه به دروغ این طور القا می کنند که آنها حامی و همراه با فرمایشات رهبری هستند!) مجددا فعال شده و بسیار هم پر بازدید هستند...

به کاربران اینترنت درباره آن ها هشدار می دهیم، در صورت نیاز نام تعدادی از آنان را خواهیم آورد......

/ 0 نظر / 35 بازدید