دیگه خسته شده ام ...خسته از.........؟!

خسته شده ام......

از بس دروغ شنیده ام......

همه ما از سال 84 تاکنون بسیار دیده ایم که در ابتدا خبری منتشر می شود و سپس با تکذیب جدید مسئولان مربوطه مواجه می شود ولی بعد از مدتی همان خبر اجرا می شود، مثلا در ابتدا شایعه شد قرار است قیمت خودرو گران شود مسئولین قاطعانه آن را تکذیب کردند ولی پس از گذشت حدود یک ماه خبر گران شدن خودرا ها به این مقدار منتشر و مورد تایید مسئولین مربوطه قرار گرفت.

سوال آیا افراد خاصی میبایست از رانت خبری و اطلاعاتی بهره مند باشند و عموم مردم باید بی خبر باشند ؟؟!به دیوار بانک مرکزی بسیاری از کشورهای غربی تابلوی الکترونیکی نصب شده است که به صورت لحظه ای و آنلاین میران بدهکاری و یا ذخیره آنکشور را نمایش می دهد و جالب ایجاست که صدا وسیمای ما هم به آنها استناد می کند و با نمایش تابلوی شهر نیویورک می گوید که بدهی های آمریکا هر لحظه در حال افزایش است؟!

کسی از خودش نمی پرسد که چرا ما از این تابلو ها نداریم؟؟؟؟

چرا باید هر خبری در کشور ما امنیتی فرض شده و با مصلحت اندیشی و با دقت منتشر شود؟؟!

آیا می توان به بهانه شاد نکردن دشمن دروغ تحویل ملت داد و یا حتی واقعیت ها را نگفت ؟؟؟؟!!!

مگر ما و مسئولین ما نمی دانیم که حقیقت آمار ها و وضعیت ما را کشورهای غربی به خوبی و حتی بهتر از خود ما می دانند؟؟!!

خسته شده ام......

 

این مقاله هر لحظه کاملتر می شود شما هم با گذاشتن نظرات خود به تکمیل آن کمک کنید

/ 0 نظر / 27 بازدید