مدرسی دیگر در مجلسی دیگر

علی مطهری

همه ی ما دیدیم که در انتخابات قبلی مجلس چه خیانت هایی از سوی احزاب در حق مطهری شد
با وجود آنکه عده ای انتخابات را تحریم کرده بودند و عده ای دیگر هم نام ایشان را از لیست خود به شکلی تابلو و زشت حذف کردند ملت حزب الله و انقلابی به درستی تشخیص دادند که باید علی مطهری را به مجلس بفرستند تا پایه های نظام محکم شود....
تا یکی باشد که از حجاب حمایت کند
تا یکی باشد که به فکر معیشت مردم باشد
تا یکی باشد که از ته دل عاشق رهبری و دلسوز اصل نظام باشد
تا یکی باشد که نان به نرخ روز نخورد
تا یکی باشد که با دولت وقت (هرکی باشد) ساخت و پاخت نکند و سر ملت معامله نکند
تا یکی باشد......

/ 2 نظر / 31 بازدید

[دست]

خدائیش همینطوره. او جزء معدود کسانیست که می گوید مبنا باید قانون باشد!