نگاهی به مسئله انتظار


نگاهى  به مسئله انتظار


مجید حیدرى نیک

 


زمانى مى توانیم معناى انتظار و حقیقت آن را درک کنیم که بدانیم و لمس کنیم امام زمان (عج ) را براى چه مى خواهیم قبل از این که معرفت به مهدى موعود پیدا کنیم ، یک پیش فرض لازم و ضرورى است و آن این است که او را براى چه مى خواهیم و اصلاً چه ضرورتى به وجود او مى باشد. در واقع تا نسبت به این مساءله تشنه نشویم ، به حقایق آن دسترسى نخواهیم داشت . مادامى که این عطش ‍ انتظار و این احساس نیاز و به تعبیر زیباى معصومین ، علیهم السّلام اضطرار و افتقار به حجت و امام عصر (عج ) شکل نگیرد، به دنبال حضرتش نخواهیم رفت و د رانتظار ظهورش حرکتى نخواهیم داشت که :

آب کم جو، تشنگى آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پَست

از این رو مناسب است نگاهى دوباره به مقوله انتظار داشته باشیم . ما در این بازخوانى مرورى خواهیم داشت بر عناوین زیر:
1 - حقیقت انتظار
2 - ضرورت انتظار
3 - ابعاد انتظار
4 - ریشه هاى انتظار
5 - آداب انتظار
6 - آثار انتظار
7 - پایان انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - ضرورت انتظار
عقیده به ظهور مصلح و آمادگى براى یک انقلاب جهانى ، آن قدر حیاتى و لازم بوده است که پیشوایان دینى انتظار را استراتژى مهم این برهه ى تاریخى دانسته و حکم و دستور به آن در دوران غیبت داده اند.(138) اهمیت و ضرورت دوره ى انتظار را مى توان از زوایاى مختلف بررسى کرد:
الف - توجه به معنا و حقیقت انتظار، دریچه اى است براى رسیدن به این مهم . همان طورى که قبلا به طور کامل بحث شد، انتظار یک دوره ى آماده سازى و زمینه سازى است و هر انقلاب و حرکتى که این دوره را پشت سر نگذاشته باشد ابتر و ناقص و بى ثمر خواهد بود. ما کسانى را مى بینیم که به پا ایستاده اند و راه افتاده اند، ولى دوره انتظارى نداشته اند. گویا چیزى نمى خواسته اند و تنها بر اساس جوّ محیط و جریان حاکم به رفتن وادار شده بودند. این ها بدون انتظار و بدون آماده باش در گام هاى اول گرفتار شده اند و به خودخورى و فرار از خویشتن رسیده اند و آخر سر در زیر فشار ابهام ها و اشکال ها، در مرحله فکر و اعتقاد، در مرحله ى ظرفیت و تحمل ، در مرحله ى طرح ریزى و در مرحله ى عمل ، از کمبود امکانات گرفته تا نیازهاى اقتصادى و نیازهاى تخصصى و علمى و حتى آمادگى بدنى و توانایى جسمى ، در زیربار این فشارها و ابهام ها، به انزوا و فرار از کار و جدایى از عمل روى آورده اند. طبیعى است آن ها که عمل زده بودند، بعدها با نفرت ، عرفان زده ، فلسفه زده و علم زده و کلاس زده هم بشوند و به دنبال پناه گاهى بگردند. که باز هم طبیعى است که به پناهى نرسند و سرگردان بمانند.
این خاصیت انتظار است که تو را وادار مى کند تا کمبودها را حدس ‍ بزنى و براى تاءمینش بکوشى و این خاصیت انتظار است که تو را به آمادگى و حضورى مى رساند که ما نعم ها را بشناسى و براى رفع شان ، برنامه بریزى . آن جا که آدم مى بیند آدم هایى استخوان دار پس از سال ها تحصیل چگونه سر در گم هستند و نمى دانند چه کنند و خسته و رنجور و آزرده و سر در لاک شده اند با پرسش رو به رو مى شود علت انزوا و خستگى این ها همان نداشتن دوره ى انتظار است . این ها ندیده آمده اند و طبیعى است که با دیدن مشکلات ، متحیر و سرگردان شوند یا این که تجدید نظر دوباره داشته باشند و از اساس ، کارشان را درست کنند و بنیادى پیش بیایند.
ب - از طرفى ، ضرورت و اهمیت دوره انتظار را مى توان از لابه لاى صفحات تاریخ نیز به دست آورد.
پس از رحلت رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله و شهادت امیرالمؤ منین علیه السّلام و سیدالشهدا علیه السّلام تابه امروز، ریشه تمام حرکت ها و نهضت هاى شیعى علیه باطل و استثمارگران ، همین فلسفه ى اجتماعى انتظار و عقیده به ادامه ى مبارزه تا پیروزى حق بوده است . این امر چنان مورد توجه بزرگان دین قرار گرفته تا آن جا که یکى از معیارهاى پذیرش اعمال معرفى شده است .
(139) از مهم ترین رازهاى نهفته ى بقاى تشیع همین روح انتظارى است که کالبد هر شیعه را آکنده ساخته و پیوسته او را به تلاش و کوشش و جنبش وامى دارد و مانع از نومیدى و بى تابى و افسردگى و درماندگى او مى گردد. این تاءثیر آن قدر ملموس و کارساز بوده که اسلام پژوهان غربى (140) نیز از آن گفت وگو کرده اند.
((هانرى کربن ))؛ اسلام شناس شهیر فرانسوى مى گوید:
...مفهوم غیبت ، اصل و حقیقت غیبت هرگز در چارچوب درخواست هاى دنیاى امروز در معرض تفکر عمیق قرار نگرفته است ... معناى این امر به عقیده ى این جانب ، چشمه اى بى نهایت و ابدى از معانى و حقایق است ... معنویت اسلام تنها با تشیّع ، امکان حیات و دوام و تقویت دارد و این معنا در برابر هرگونه تحول و تغییرى که جوامع اسلامى دستخوش آن باشند، استقامت خواهد کرد. امام زمان ، مفهوم اعلائى است که مکمل مفهوم غیبت است ، ولى کاملا به شخصیت امام غایب ، مرتبط است . این جانب ، مفهوم امام غایب را با روح غربى خودم به گونه اى نو و بکر، احساس و درک مى کنم و چنین به تفکر و دلم الهام مى شود که رابطه ى حقیقى آن را با حیات معنوى بشر، وابسته مى دانم .
(141)
((جیمز دار مستر))؛ شرق شناس معروف فرانسوى در این باره مى گوید:
در حلّه که نزدیک بغداد است همه روزه پس از نماز عصر، صد نفر سوار با شمشیر برهنه مى رفتند و از حاکم شهر، اسبى با زین و برگ مى ستاندند و... فریاد مى زدند که : تو را به خدا، اى صاحب الزمان ! تو را به خدا بیرون بیا.
وى در جایى مى گوید:
قومى را که با چنین احساسات پرورش یافته است ، مى توان کشتار کرد، اما مطیع نمى توان ساخت .
(142)
ج - در اهمیت دوران انتظار همین بس که دشمنان ، آن را مانع تسلط خود بر مسلمانان برشمرده اند: ((میشل فوکو، کلر بریر، در بحث مبارزه با تفکر مهدى باورى : ابتدا امام حسین علیه السّلام و بعد امام زمان (عج ) را مطرح مى کنند و دو نکته را عامل پایدارى شیعه معرفى مى کنند. نگاه سرخ و نگاه سبز در کنفرانس ((تل آویو)) هم افرادى مثل برنارد لوییس ، مایکل ام جى . جنشر، برونبرگ و مارتین کرامر بر این بحث خیلى تکیه مى کنند. آن ها در تحلیل انقلاب اسلامى ، به ((نگاه سرخ )) شیعیان ، یعنى عاشورا و ((نگاه سبز)) شان یعنى انتظار مى رسند. جمله ى مشهورى دارند که ((این ها به اسم امام حسین قیام مى کنند و به اسم امام زمان (عج )، قیام شان را حفظ مى کنند.))(143) دشمن به اهمیت مدیریت شیعه آن هم زمانى که رهبر آن غایب و از نظرها پنهان است ، پى برده اند و به همین منظور اقداماتى در این رابطه انجام داده اند و سناریوهاى متعددى را جهت تضعیف و نابودى این اندیشه ى مقدس طراحى کرده و متناوبا به اجرا گذارده اند.
از آن جمله ، دخالت مستقیم و حمایت از پروسه ى ((شخصیت پردازى و مهدى تراشى ))، تخریب پایه ى فکرى ((مهدى باورى )) از طریق ژست هاى علمى و به ظاهر شرق شناسى ، پرورش و حمایت از سرسپرده هاى داخلى مانند احمد کسروى ، شریعت سنگلجى ، سلمان رشدى و اخیرا احمد الکاتب ، انتشار تبلیغات مسموم رسانه اى ، امپراتورى اهریمنى رسانه هاى استکبارى و بمباران تبلیغاتى توپ خانه هاى صوتى و تصویرى ژورنالیستى نظام سلطه ، یکى از قوى ترین ابزارهاى کودتاى فکرى و شست وشوى مغزى توده هاست .
در واپسین دهه هاى قرن بیستم ، هجومى از این نوع را علیه ایده ى ((ظهور مهدى موعود)) شاهد بودیم . در سال 1982 میلادى ، سریالى با نام ((نوستر آداموس )) به مدت سه ماه متوالى از شبکه ى تلویزیونى آمریکا پخش شد. این فیلم سرگذشت ستاره شناس و پزشک فرانسوى به نام ((میشل نوستر آداموس )) بود که نزدیک به 500 سال قبل مى زیسته است . این سریال ، پیشگویى هاى وى را درباره ى آینده ى جهان به تصویر کشیده بود که مهم ترین آن ها پیش گویى وى درباره ى ظهور نواده ى پیامبر اسلام در مکه مکرمه و متحد ساختن مسلمانان و پیروزى بر اروپاییان و ویران کردن شهرهاى بزرگ سرزمین جدید (آمریکا) بود.
(144)
هدف از این مانور تبلیغاتى ، به تصویر کشیدن چهره اى خشن ، بى رحم ، ویران گر و گرفتار جنون قدرت از مهدى موعود و تحریک و بسیج عواطف ملل غربى علیه اسلام و منجى موعود آن و در کوتاه مدت ، بستر سازى روانى بود.


3 - ابعاد انتظار


آن کس که در انتظار است ، آماده مى شود تا نقطه ضعف هاى خودش ‍ را پر کند و مانع ها را بشناسد و نقطه ى ضعف هایش را بیابد و در نقطه ضعف هاى دشمن خانه بگیرد و از آن سنگر بسازد. حال این پرسش مطرح است که آمادگى و زمینه سازى در کجا؟ و به چه صورتى ؟براى توضیح این مطلب باید گفت آمادگى و تهیّا، قلمرو و ابعادى دارد که انسان منتظر باید در همه ى آن ابعاد، آماده و سرپا باشد:
الف - آمادگى فکرى
ب - آمادگى روحى
ج - طرح و برنامه ریزى
د - آمادگى در عمل

 

الف - آمادگى فکرى
سقف هاى سنگین و رسالت هاى بزرگ ، پایه هاى محکم مى خواهند، پایه هایى که در شعور و احساس قرار گرفته باشند. به همین خاطر رسول مکرم صلّى اللّه علیه و آله مى فرماید:
لکل شى دعامة و دعامة هذا الدین الفقه و الفقیه الواحد اشدُّ على الشیطان من الف عابد.
(145)
براى هر چیز، اساس و پایه اى وجود دارد. اساس و پایه ى این دین [اسلام ]، فهم عمیق است و یک فقیه در برابر شیطان ، از هزار مسلمان عبادت گزار [بدون شناخت ] محکم تر و مؤ ثرتر است .
بنابراین ، در دوره انتظار، باید بنیان هاى فکرى عمیقى پیدا کنیم تا در مقابل افکار و مکاتب مختلف از پا نیافتیم . اما چگونه ؟ بعضى ها خیال مى کنند که براى انتخاب صحیح باید تمام مکاتب را شناخت و آن گاه انتخاب کرد، ولى این بررسى براى انتخاب کافى نیست ؛ زیرا این درست است که گفته اند باید گفته ها را گوش داد و بهترین را انتخاب کرد
(146) ولى ما مى دانیم بهترین کدام است . بهتر را باید با اصلى سنجید، این اصل کدام است . على علیه السّلام مى گوید: کفى بالمرء جهلا ان لایعرف قدره .(147) براى جهالت تو همین بس که با تمامى اطلاعات و مطالعات عظیم ، اصل و معیار را نداشته باشى و اندازه ى خودت را نشناسى . آن چه یک منتظر باید در زمینه ى فکرى به آن مسلح شده باشد، همین درک از خویش و شناخت قدر خویش است که معیار انتخاب مکتب ها خواهد بود و انسان را در برابر مکتب هاى گوناگون راهنمایى مى کند. و انتخاب بهترین را ممکن مى سازد. چون بهترین ها در رابطه با شعارى که ارایه مى دهند، همراه مقایسه اى که در میان این شعار و قدر وجود من برقرار مى شود، انتخاب مى گردد. با توجه به همین معیار است که مى توانى کار گروه ها و مکتب هاى گوناگون را نقد بزنى . لازم نیست همه ى مکاتب را مطالعه کرد، بلکه همین قدر از مکاتب را باید دانست که این ها انسان را در نهایت به کجا خواهند برد. مثلا وقتى شما مى خواهید یک جفت کفش بخرید، تمام کفش هاى یک فروشگاه را آزمایش نمى کنید. اندازه و شماره ى پا، شما را در انتخاب بهترین کمک مى کند. در رابطه با مکتب ها و گزینش آن ها نیز این چنین است . وقتى من اندازه ى واقعى انسانى خودم را کشف کردم و شناختم ، حالا در پى این هستم که مکاتب مختلف ، چه لباسى را براى این انسان مى سازند. آن وقت مى بینیم که همه ى مکاتب ، لباس هایى را براى این انسان مى سازند، حتى انگشت پاى این انسان بزرگ را نمى تواند بپوشاند، جز مکتب تشیع که آرمان ها و اهدافش با اندازه ى وجودى و ارزش واقعى انسان ، هماهنگ است . این راه راه گشاى بن بست هاى حیرت زا است . این شروع در ما جریانى ایجاد مى کند که مى توانیم از مطالعات و تفکرات دیگران هم بهره برداریم و این جریان فکرى است که مى تواند در برابر فکرهاى گوناگون مقاوم باشد.

 

ب - آمادگى روحى
منتظر باید در زمینه ى روحى نیز آمادگى بالایى داشته باشد تا در برابر حوادث و مصیبت ها از کوره در نرود و بتواند بار سنگین رسالت و آگاهى هاى عظیم را به دوش بگیرد. در واقع ، ظرفیت وجودى مرا در کنار گرفتارى ها مقاوم مى سازد و همین است که مى بینیم وقتى منتظر دعا مى کند، معرفت و شناخت را مى خواهد:
اللهم عرفنى نفسک .....
خدایا! خودت را به من بشناسان .
و ثبات قدم را مى خواهد: ثبتنى على دینک .کم توقعى و صبر را مى خواهد: صبّر نى على ذلک .
(148) منتظر باید از آن چنان روحیه اى برخودار شود که همراه رنج ها و سختى ها، راحتى ها را داشته باشد؛ زیرا که در زمان غیبت ، مردم مورد سخت ترین امتحانات قرار مى گیرند و زیر و رو مى شوند. چنان چه امام باقر علیه السّلام در پاسخ یکى از یاران که پرسید: فرج شما چه وقت است ؟ فرمودند:
هیهات ، هیهات لا تکون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا - یقولها ثلاثا - حتى یذهب الکدر و یبقى الصفور.
(149)
هیهات فرج ما نرسد تا غربال شوید،باز هم غربال شوید و باز هم غربال شوید تا این که کدورت ها برود و صافى و صفا بماند.
ایجاد روحیه ، امر مهمى است که در دوره ى انتظار باید حاصل شود، ولى مهم تر از آن ، راه هاى ایجاد این روحیه است که چگونه ؟ و با چه روشى ؟ این روحیه در منتظر ایجاد شود. اینک به مواردى اشاره مى کنیم .


1. درک قدر
آدمى که اندازه ى خودش را شناخته ، دیگر به خاطر کمترها توفان نمى گیرد و از جا نمى کند. ظرفیت و وسعت روحى ما در رابطه با آن چه که بر ما اثر مى گذارد، مشخص مى شود، زیرا على علیه السّلام مى گوید:
قدر الرجل على قدر همته .
(150)

این نکته ى رمز گر بدانى ، دانى

هرچیز که در جستن آنى ، آنى

تا در طلب گوهر کانى ، کانى

تا در هوس لقمه ى نانى ، نانى 2. رفعت ذکر

رفعت ذکر هم مى تواند عامل وسعت صدر باشد و قرآن چه زیبا به این موضوع اشاره دارد: الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک .(151) آن جا که ذکر و یاد تو را، نه اسم و نام تو را (توجه شود، نفرموده : و رفعنا لک اسمک ) بالا بردیم ، در تو وسعتى آوردیم و بارهاى سنگین و کمرشکن را از تو برداشتیم ، تا آن جا که تو همراه هر رنج ، دو راحتى مى دیدى : فان مع العسر یسرا انّ مع العسر یسرا.(152) تکرار نکره باعث تعدد است و یُسر بدون الف و لام و نکره آمده است . پس همراه هر رنج ، این دو راحتى هست که تو ورزیده شده اى و با رفعت یا دو ذکر به وسعت سینه ، راه یافته اى .

 

3. شهادت و دیدن تمام راه
کسى که تمامى راه را دیده و مانع ها را شناخته است ، این وجود شهید واقف منتظر است و از دیدن حوادث و گرفتارى ها نمى لرزد؛ زیرا از پیش آماده شده و به انتظار نشسته است . آن هایى مى لرزند که با رؤ یاها و توقع هاى بى حساب ، راه افتاده اند و خیال مى کنند تا به راه افتادى ، تمام دشمن ها برایت نقل و نبات مى آورند.

 

4. اطاعت و تقوا
کسى که حدود را مى شناسد و تکلیفش را مى داند و مى خواهد به این تکلیف عمل کند، این وجود دیگر فشارى ندارد، بلکه در جایگاه امن نشسته است : ان المتقین فى مقام امین .(153) وجودى که تکلیفش را شناخته و وحى را مى فهمد، دیگر از آن چه پیش مى آید، وحشت ندارد و حتى با آن چه مى شود، کارى ندارد. آن رسول عزیز صلّى اللّه علیه و آله مى فرمود: ما کنت بدعا من الرسل ؛ من از میان رسولان بدعتى نیستم و تازه اى نیاورده ام . و ما ادرى مایفعل بى و لا بکم ؛ و حتى نمى دانم که براى من و شما، چه پیش مى آید: ان اتبع الا ما یوحى الىّ.(154) من فقط بر روى مرز و به دنبال وحى حرکت مى کنم ؛ زیرا همین اطاعت و تقوا و عمل به وظیفه است که امن مى آورد و از بن بست بیرون مى کشد: و من یتق اللّه یجعل له مخرجا.(155)


5. ارتباط و پیوند با خدا:
رزق انسان در خواندن کتاب ها و مطالعات ، منحصر نیست . دقت و مطالعه در آفاق و طبیعت و در انفس و وجود انسان هم مى تواند آیه ها ونشانه هایى را به دنبال بیاورد و مایه هاى فکرى و روحى انسان را تقویت کند. از این گذشته ، آن ها که روز را با خلق خدا به سر مى برند، باید در شب به یاد خدا باشند و از قرب او رزق بگیرند، تا بتوانند بار برخوردهاى سنگین و درگیرى هاى مستمر روزشان را به دوش بگیرند. به همین دلیل ، رسول باید پیش از قیامش در شب ، قیام کند و قرآن را آرام آرام بخواند و با ترتیل در وجودش بنشاند؛ چون مى خواهد قول ثقیل و رسالت سنگینى را بر دوش ‍ بگیرد.(156) این پیوند شب و ارتباط با خدا، با دعا، قرائت یا قیام ، تاءمین کننده ى رزق روزانه ى مؤ من منتظر است که سوخت و ساز و درگیرى و برخوردهاى شکننده دارد.

 

ج - طرح و برنامه ریزى
منتظر باید طرح و نقشه داشته باشد و با توجه به طرح و نقشه ى سازندگى ، خود دنبال مصالح و لوازمى باشد که قبلا طرح و برنامه ى آن را کشیده است . نکاتى که در طرح و برنامه ریزى باید مدنظر داشت ، عبارتند از:

 

1. هدف مندى
طرح بر اساس هدف و هدف بر اساس درک از قدر و ارزش ، شکل مى گیرد. با در دست داشتن هدف ، کلید طرح به دست مى آید.

 

2. ارزش مندى هدف
انسانى که خودش را میوه ى هستى مى بیند و آدمى که در او همت هاى بلند شکل مى گیرد و مسؤ ولیت هاى بزرگ پذیرفته مى شود، نمى تواند فقر و جهل و فسق و شرک و کفر را تحمل کند. او در خود و در اجتماع ، در پى این ارزش هاى بالاتر مى گردد و براى این ارزش هاى مقدس مجبور است که طرحى بریزد.

 

3. تجزیه ى هدف
بهترین کار براى رسیدن به هدف و برداشتن موانع ، تجزیه و تقسیم کردن آن هاست ؛ یعنى باید نیازها، مسایل ، مراحل و موانع را شناسایى کرد. هم چنین باید به جاى نشستن و حسرت خوردن ، حرکت کرد تا راه رسیدن به هریک از مقدمات و مراحل را بشناسیم و براى درگیرى با مانع ها آماده شویم . هنگامى که هدف هاى بزرگ تجزیه مى شوند، راحت و آسان خواهند شد و هدف هاى کوچک هنگامى که خرد نشوند، ناممکن و محال جلوه مى کنند.

 

4. ابتناء بر فقه و آگاهى
اکنون این طرح و تقدیر، انسان منتظر را از پراکنده کارى و دوباره کارى و خراب کارى ، نگهدارى خواهد کرد؛ چون کارهاى پراکنده در طرح ، جان گرفته و به سوى هدف هماهنگ گردیده و از فقه و آگاهى ، برکت گرفته است . این قرآن است که به خوبى به عواملى اشاره مى کند که با همراهى آن ها، انسان منتظر در برابر دشمن - هرچند ده برابر باشد - نه تنها مقاوم ، که غالب و مسلط مى گردد. قرآن به ما مى آموزد که همراه عناصرى بر دشمن غلبه خواهید یافت . آن گاه توضیح مى دهم چرا؟ باءنهم و قوم لایفقهون ؛(157) چون آن ها از فقه و بینشى برخوردار نیستند. پس عنصر فقه به همراه عناصر صبر، تجمع و ایمان مى تواند مؤ من منتظر را در برابر دشمن که ده برابر اوست ، به پیروزى رساند.

 

د - آمادگى در عمل
در مرحله ى عمل ، به دو عامل دیگر نیاز است . دو عملى که در روش ‍ تربیتى انبیا در قرآن از آن سخن به میان رفته است : لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان .

/ 0 نظر / 12 بازدید