زمین دلتنگ و مهدى بیقرار است‏


غروب انتظارم سرنیامد

همه دلها پر از آه و غم و درد

همه آلاله‏ها پژمرده و زرد

نفس‏ها خسته و در دل خموشند

فغانها بى‏صدا و پرخروشند

نه رنگى از عدالت، نى از صداقت‏

در و دیوار دارد نقش ظلمت‏

شده پرپر گل مهر و محبّت‏

همه دلها شده سرشا نفرت

شده شام یتیمان، ناله و اشک‏

برد هرکس به کاخ دیگرى رشک‏

شده پژمرده غنچه در چمنزار

بگشت آواره گل در کوى گلزار

نشسته دیو بر دلهاى خفته‏

همه جا بذر نومیدى شکفته‏

زده زنگارها آئین و مذهب‏

دمى، رویى ز سرور نیست یا رب‏

به اشک چشم و مهر و ماه، سوگند

به آه و ناله دلهاى دربند

اگر نرگس ز هجرت زار زار است‏

شقایق تا قیامت دغدار است‏

/ 2 نظر / 7 بازدید
سعدیه

شعر زیبایی بود..._______[ناراحت] به لحظه لحظه این روزهای سرخ سوگند که بوی بهار سبزی می آید ...______________[گل] [گل] یامهدی ادرکنی [گل]

بهار

مطالب مربوط به امام زمانتون خوب بودن ولی اخه من واسه ماهنامه میخواستم به دردم نخوردن[ناراحت]