امام زمان (عج ) از نگاه امام خمینى

امام زمان (عج ) از نگاه امام خمینى (ره )(3)

مرتضى نائینى
با سلام و درود به پیش گاه مقدس مولود نیمه ى شعبان و آخرین ذخیره ى امامت ، حضرت بقیّة اللّه - ارواحنا فداه - و یگانه دادگستر ابدى و بزرگ پرچم دار رهایى انسان از قیود ظلم و ستم استکبار. سلام بر او و سلام بر منتظران واقعى او. سلام بر غیبت و ظهور او و سلام بر آنان که ظهورش را با حقیقت درک مى کنند و از جام هدایت و معرفت او لبریز مى شوند.(4)


1. بقیّة اللّه ؛ انسان کامل
مى گویند: والعصر ان الانسان لفى خسر. عصر، انسان کامل است ، امام زمان علیه السّلام است ؛ یعنى عصاره ى همه ى موجودات . قسم به عصاره ى همه ى موجودات ؛ یعنى قسم به انسان کامل .(5)
عصر، هم محتمل است که در این زمان حضرت مهدى علیه السّلام باشد یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله و ائمه هدى علیهم السّلام و در عصر ما حضرت مهدى علیه السّلام است . قسم به عصاره ى موجودات عصر، فشرده ى موجودات ، آن که فشرده ى همه ى عوالم است . یک نسخه است ، نسخه ى تمام عالم . همه ى عالم در این موجود، در این انسان کامل عصاره شده است و خدا به این عصاره قسم مى خورد.(6)
حضرت مهدى علیه السّلام ، ابعاد مختلفه دارد که آن چه که براى بشر واقع شده است ، بعض ابعاد اوست .(7)
پیغمبر مى خواست همه ى مردم را على بن ابى طالب علیه السّلام کند، ولى نمى شد و اگر بعثت ، هیچ ثمره اى نداشت الاّ وجود على بن ابى طالب علیه السّلام و وجود امام زمان علیه السّلام ، این هم توفیق بسیار بزرگى بود. اگر خداى تبارک و تعالى ، پیغمبر را مبعوث مى کرد براى ساختن یک چنین انسان هاى کامل ، سزاوار بود. لکن آن ها مى خواستند که همه ، آن طورى بشوند، آن توفیق حاصل نشد.(8)
ماه شعبان ، شب نیمه ى شعبان دارد که تالى لیلة القدر است . ماه رمضان ، مبارک است ، براى این که لیلة القدر دارد. و ماه شعبان ، مبارک است براى این که نیمه ى شعبان دارد. ماه رمضان مبارک است ، براى این که نزول وحى در او شده است یا به عبارت دیگر؛ معنویت رسول خدا، صلّى اللّه علیه و آله وحى را نازل کرده است . و ماه شعبان معظم است براى این که ماه ادامه ى همان معنویات ماه رمضان است . این ماه مبارک رمضان ، جلوه ى لیلة القدر است که تمام حقایق و معانى در او جمع است . و ماه شعبان ، ماه امامان است که ادامه ى همان است . در ماه مبارک رمضان ، مقام رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله به ولایت کلى الهى ، بالاصالة تمام برکات را در این جهان بسط داده است و ماه شعبان ، که ماه امامان است ، به برکت ولایت مطلقه ، به تبع رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله همان معانى را ادامه مى دهد......
همان طورى که رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله به حسب واقع ، حاکم بر جمیع موجودات است ، حضرت مهدى علیه السّلام نیز، همان طور حاکم بر جمیع موجودات است . آن ، خاتم رسل است و این ، خاتم ولایت . آن ، خاتم ولایت کلى بالاصالة است و این ، خاتم ولایت کلى به تبعیت است .(9)
ماه مبارک رمضان که ماهى مبارک است ، ممکن است براى این باشد که ماهى است که ولىّ اعظم ، یعنى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله واصل شده و بعد از وصول ، ملایکه را و قرآن را نازل کرده است . به قدرت او، ملایکه نازل مى شوند. به قدرت ولىّ اعظم است که قرآن نازل مى شود و ملایک نازل مى شوند. ولىّ اعظم ، به حقیقت قرآن مى رسد در ماه مبارک و شب قدر و پس از رسیدن ، متنزّل مى کند به وسیله ى ملایکه - که همه تابع او هستند - قرآن شریف را، تا به حدى که براى مردم بگوید. قرآن در حد ما نیست ، در حد بشر نیست . قرآن ، سرّى است بین حق و ولىّ اللّه اعظم که رسول خداست ، به تبع او نازل مى شود تا مى رسد به این جایى که به صورت حروف و کتاب در مى آید که ما هم از آن استفاده ى ناقص ‍ مى کنیم . و اگر سرّ ((لیلة القدر)) و سرّ ((نزول ملایکه )) در شب هاى قدر - که الآن هم براى ولىّ اللّه اعظم حضرت صاحب علیه السّلام این معنا امتداد دارد - سرّ این ها را ما بدانیم ، همه ى مشکلات ما آسان مى شود.(10)
...ذوات مطهره ى معصومین از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله تا حجت عصر (عجل اللّه فرجه ) که مفاتیح وجود و مخازن کبریا و معادن حکمت و وحى و اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و تفصیل اند.(11)
من خیلى ناراحت مى شوم از این که مثلا امام عصر علیه السّلام را مى گویند: سلطان السلاطین ، خلیفة اللّه است .(12)
مقام مقدس ولىّ اللّه اعظم و بقیة اللّه فى ارضه ارواحنا لِمَقدَمِهِ الفداء که واسطه ى فیض و عنایات حق تعالى است .(13)
از پیغمبر گرفته تا امام عصر علیهم السّلام همه از گناه مى ترسیدند. گناه آن ها غیر اینى است که من و شما داریم . آن ها یک عظمتى را ادراک مى کردند که توجه به کثرت ، از گناهان کبیره است پیش ‍ آن ها.(14)
2. عرضه ى اعمال بر امام زمان (عج )
تمام ذرات کارهاى ما تحت نظر خداى تبارک و تعالى است و نامه ى اعمال ما به حسب روایات به امام وقت عرضه مى شود. امام زمان علیه السّلام مراقب ما هستند.(15)
توجه داشته باشید که در کارهاى تان جورى نباشد که وقتى بر امام زمان علیه السّلام عرضه شد، خداى نخواسته ، آزرده بشوند و پیش ‍ ملایکة اللّه یک قدرى سرافکنده بشوند که ، این ها شیعه هاى من هستند. این ها دوستان من هستند و برخلاف مقاصد خدا عمل کردند. رییس یک قوم اگر قومش خلاف بکند، آن رییس منفعل مى شود.(16)
طورى باشد که نامه ها وقتى عرضه مى شود، ایشان را متاءثر نکند.(17)
خلاف ما براى امام زمان علیه السّلام سرشکستگى دارد. دفاتر را وقتى بردند خدمت ایشان و ایشان دید شیعه هاى او (خوب ، ما شیعه ى او هستیم )، شیعه ى او دارد این کار را مى کند، امام زمان علیه السّلام سرشکسته مى شود. بیدار بشوید که مساءله خطرناک است و خطر هم خطر شخص نیست ، خطر ملت نیست ، خطر اسلام است .(18)
قبل از این که این نامه ى اعمال ما به پیشگاه خدا و قبل از آن به پیشگاه امام زمان علیه السّلام برسد، خودمان باید نظر کنیم به این نامه ى اعمال مان .(19)
وقتى نامه هاى ما را بردند پیش امام زمان علیه السّلام (در روایات است که هر هفته مى برند، هفته اى دو دفعه ). وقتى که مى برند، اعمال ما جورى باشد که نمایش از این بدهد که ما تابعیم . ما آن طور نیست که خودسر بخواهیم یک کارى را انجام بدهیم .(20)
اگر یک وقت ، نامه ى عمل یک روحانى را بردند و به امام زمان علیه السّلام دادند و آن ملایکة اللّهى که بردند و نامه را دادند، بگویند: این هم روحانى شما، این ها پاسداران اسلام شماهستند؟ و امام زمان علیه السّلام خجالت بکشد، نعوذ باللّه . او علاقه دارد به شما. شما ببینید اگر این آقا، خودشان خیلى منزه است ، از پسرشان یک چیزى صادر بشود، خودشان سرافکنده مى شوند. اگر از خادم شان یک چیزى صادر بشود، خودشان سرافکنده مى شوند. ما همه خادم هستیم . از ما توقع هست . از شما توقع هست .(21)
من خوف دارم که کارى بکنیم که امام زمان علیه السّلام پیش خدا شرمنده بشود. این ها شیعه ى تو هستند این کار را مى کنند! نکند یک وقت خداى نخواسته ، یک کارى از ماها صادر بشود که وقتى نوشته برود، نوشته هاى ملایکة اللهى که مراقب ما هستند، رقیب هستند، هر انسانى ، رقیب دارد و مراقبت مى شود. ذره هایى که بر قلب هاى شما مى گذرد، رقیب دارد. چشم ما رقیب دارد. گوش ما رقیب دارد. زبان ما رقیب دارد. قلب ما رقیب دارد. کسانى که مراقبت مى کنند این ها را، نکند که خداى نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان علیه السّلام یک وقت ، چیزى صادر بشود که موجب افسردگى امام زمان علیه السّلام باشد. مراقبت کنید از خودتان ، پاسدارى کنید از خودتان .(22)
3. کسب رضایت حضرت بقیة اللّه (عج )
رهبر همه ى شما و همه ى ما، وجود مبارک بقیة اللّه علیه السّلام است و باید ماها و شماها طورى رفتار کنیم که رضایت آن بزرگوار را که رضایت خداست ، به دست بیاوریم .(23)
من امیدوارم که همه ى خواهرها و برادرها و همه ى قشرهاى این ملت و همه ى ما، از خدمت گزاران به اسلام و ولىّ عصر علیه السّلام باشیم . ما در یک مملکتى هستیم که مملکت ولىّ عصر علیه السّلام است و وظیفه ى آن هایى که در مملکت ولىّ عصر علیه السّلام زندگى مى کنند، یک وظیفه ى سنگین است . نمى توانیم ما لفظاً بگوییم ما در زیر پرچم ولىّ عصر علیه السّلام هستیم و عملاً توى آن مسیر نباشیم ، چنان چه نمى توانیم بگوییم که ما، جمهورى اسلامى داریم و عملاً آن طور نباشیم ، اسلامى نباشیم .(24)
4. انتظار یعنى مقابله با ظلم
در بعضى روایات که من حالا نمى دانم صحت و سقمش را، هست که یکى از چیزهاى مستحب این است که مؤ منین در حال انتظار، اسلحه هم داشته باشند. اسلحه ى مهیّا، نه این که اسلحه را بگذارند کنار و بنشینند منتظر. اسلحه داشته باشند براى این که با ظلم مقابله کنند، با جور مقابله کنند. تکلیف است . نهى از منکر است . به همه ى ما تکلیف است که باید مقابله کنیم با این دستگاه هاى ظالم ، خصوصاً دستگاه هایى که با اساس مخالفند.(25)
ما منتظران مقدم مبارکش ، مکلف هستیم تا با تمام توان کوشش ‍ کنیم تا قانون عدل الهى را در این کشور ولىّ عصر علیه السّلام حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغل بازى بپرهیزیم و رضاى خداوند متعال را در نظر بگیریم .(26)
امیدوارم که ما همه جزء هیاءت قائمیه باشیم و همه به آن وظایفى که اسلام ، قرآن ، تحت لواى حضرت صاحب علیه السّلام براى ما تعیین فرموده اند، عمل کنیم و صورت ها را محتواى واقعى به آن بدهیم و الفاظ را معانى حقیقى .
شاید این وصفى که براى حضرت صاحب علیه السّلام ذکر شده است ، دنبال همین آیه شریفه که مى فرماید: قل اِنّما اَعِظُکُم بِواحِدة اءن تَقوموا لِلّه مثنى و فرادى ، دنبال همین معنا باشد که همه باید قیام بکنیم . قیام واحد که بالاترین قیام ، همان قیام آن شخص واحد است . و همه ى قیام ها باید دنبال آن قیام باشد و قیام للّه باشد. خداى تبارک و تعالى مى فرماید که : قل انّما اعظکم بواحدة . به امت بگو که فقط من یک موعظه دارم به شما و آن موعظه این است که ، قیام کنید و قیام لِلّه باشد. قیام لِلّه کنید. البته آن حضرت قیام لِلّه مى فرمایند و آن لِلّهى که و آن خلوصى که براى ایشان هست ، براى دیگران نیست . لکن شیعه هاى بزرگوار آن حضرت هم باید پیروى از او بکنند در این که قیام کنند لِلّه ، براى خدا.(27)
امید آن است که مسلمانان و مستضعفان جهان به پاخیزند و داد خود را از مستکبران بگیرند و مقدّمات فرج آل محمد صلّى اللّه علیه و آله را فراهم نمایند.(28)
ان شاءاللّه ، اسلام را به آن طور که هست ، در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و دنیا، دنیاى اسلام باشد و زور و ظلم و جور از دنیا بر طرف بشود و مقدّمه باشد براى ظهور ولىّ عصر ارواحنا له الفداء.(29)
این چیزى که ما در این وقت ، در این عصر وظیفه داریم ، این مهم است . همه انتظار داریم وجود مبارک ایشان را، لکن با انتظار تنها نمى شود. بلکه با وضعى که بسیارى دارند، انتظار نیست .(30)
فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم . کار را هم چو بکنیم که مهیّا بشود عالم ، براى آمدن حضرت علیه السّلام .(31)
5. برداشت هاى انحرافى از انتظار
بعضى ها انتظار فرج را به این مى دانند که در مسجد، در حسینیه ، در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان علیه السّلام را از خدا بخواهند. این ها مردم صالحى هستند که یک همچو اعتقادى دارند، بلکه بعضى از آن ها را که من سابقاً مى شناختم ، بسیار مرد صالحى بود. یک اسبى هم خریده بود. یک شمشیرى هم داشت و منتظر حضرت صاحب علیه السّلام بود. این ها به تکالیف شرعى خودشان هم عمل مى کردند و نهى از منکر هم مى کردند و امر به معروف هم مى کردند، لکن همین . دیگر غیر از این کارى ازشان نمى آمد و به فکر این هم ، که یک کارى بکنند، نبودند.
یک دسته ى دیگرى بودند که انتظار فرج را مى گفتند: این است که ، ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه مى گذرد، بر ملت ها چه مى گذرد، بر ملت ما چه مى گذرد. به این چیزها، ما کار نداشته باشیم . ما تکلیف هاى خودمان را عمل مى کنیم . براى جلوگیرى از این امور هم خود حضرت بیایند ان شاء اللّه درست مى کنند. دیگر ما تکلیفى نداریم . تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند و کارى به کار آن چه در دنیا مى گذرد یا در مملکت خودمان نداشته باشیم . این ها هم یک دسته اى ، مردمى بودند که صالح بودند.
یک دسته اى مى گفتند: که خوب ! باید عالم پر معصیت بشود تا حضرت بیاید. ما باید نهى از منکر نکنیم ، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کارى مى خواهند بکنند، گناه ها زیاد بشود که فرج نزدیک بشود.
یک دسته اى از این بالاتر بودند. مى گفتند: باید دامن زد به گناه ها. دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرت علیه السّلام تشریف بیاورند. این هم یک دسته اى بودند که البته در بین این دسته ، منحرف هایى هم بودند. اشخاص ساده لوح هم بودند. منحرف هایى هم بودند که براى مقاصدى ، به این امر دامن مى زدند.
یک دسته ى دیگرى بودند که مى گفتند: هر حکومتى اگر در زمان غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است . آن ها مغرور بودند. آن هایى که بازیگر نبودند مغرور بودند به بعض روایاتى که وارد شده است بر این امر که هر عَلَمى بلند بشود قبل از ظهور حضرت ، آن عَلَم ، عَلَم باطل است . آن ها خیال کرده بودند که نه ، هر حکومتى باشد. در صورتى که آن روایات که هر کس ‍ عَلَم بلند کند عَلَم مهدى ، به عنوان مهدویّت بلند کند. حالا ما فرض ‍ مى کنیم که یک هم چو روایاتى باشد، آیا معنایش این نیست که ما تکلیف مان دیگر ساقط است . یعنى خلاف ضرورت اسلام ، خلاف قرآن ؟ این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاید. حضرت صاحب که تشریف مى آورند، براى چى مى آیند؟
براى این که گسترش بدهند عدالت را. براى این که حکومت را تقویت کنند. براى این که فساد را از بین ببرند. ما برخلاف آیات شریفه ى قرآن ، دست از نهى از منکر برداریم ، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را براى این که حضرت بیایند. حضرت بیایند چه مى کنند؟
حضرت مى آیند مى خواهند همین کارها را بکنند. الآن دیگر ما هیچ تکلیفى نداریم ؟ دیگر بشر تکلیفى ندارد، بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد! به حسب راءى این جمعیت که بعضى شان بازیگرند و بعضى شان نادان ، این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام ! هر کسى نفرین به صدام کند، خلاف امر کرده است ، براى این که حضرت دیر مى آیند! و هرکسى دعا کند به صدام ، براى این که ، این فساد زیاد مى کند. ما باید دعاگوى آمریکا باشیم و دعاگوى شوروى باشیم و دعاگوى اذناب شان ، از قبیل صدام باشیم و امثال این ها، تا این که این ها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند! بعد حضرت تشریف بیاورند، چه کنند؟
حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند. همان کارى که ما مى کنیم و ما دعا مى کنیم که ظلم و جور باشد، حضرت مى خواهند همین را بَرَش دارند. ما اگر دست مان مى رسید، قدرت داشتیم باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم . تکلیف شرعى ماست . منتها ما نمى توانیم . اینى که هست ، این است که حضرت عالم را پر مى کنند از عدالت . نه شما دست بردارید از این تکلیف تان ، نه این که شما دیگر تکلیف ندارید.(32)
((اگر خود حضرت صاحب علیه السّلام مقتضى بدانند، خوب ، خودشان تشریف بیاورند))! یکى از علما این جورى مى گفت (خدا رحمتش کند) که : ((من که دلم بیشتر از حضرت صاحب علیه السّلام براى اسلام نسوخته است . خوب ایشان هم که مى بینند این را، خود ایشان بیایند، چرا من بکنم ؟)).
این منطق اشخاصى است که مى خواهند از زیر بار دَر بروند. اسلام ، این ها را نمى پذیرد. اسلام ، این ها را به هیچ چیز نمى شمرد. این ها مى خواهند از زیر بار دَر بروند. یک چیزى درست مى کنند. دو تا روایت از این طرف ، از آن طرف مى گردند، پیدا مى کنند که خیر، ((با سلاطین مثلاً بسازید، دعا کنید به سلاطین )). این ، خلاف قرآن است . این ها نخوانده اند قرآن را. اگر صد تا هم چو روایت هایى بیاید، ضرب به جدار مى شود. خلاف قرآن است ، خلاف سیره ى انبیاست یا این که روایتى نیست . شما وقتى ملاحظه مى کنید آن همه روایاتى که اگر کسى میل به این بکند. که روایاتى است که : اگر مایل باشى که زنده باشد این سلطان ، تو هم با او هستى . مسلمان مگر مى شود مایل باشد به این که یکى زنده باشد و ظلم بکند، آدم بکشد؟ رابطه داشته باشد با یک کسى که آدم مى کشد؟ عالِم مى کشد؟ علما را مى کشد؟(33)
این هایى که مى گویند که هر عَلَمى بلند بشود / و هر حکومتى / خیال کردند که هر حکومتى باشد، این برخلاف انتظار فرج است . این ها نمى فهمند چى دارند مى گویند. این ها تزریق کردند بهشان که این حرف ها را بزنند. نمى دانند دارند چى چى مى گویند. حکومت نبودن ؛ یعنى این که همه ى مردم به جان هم بریزند، بکشند هم را، بزنند هم را، از بین ببرند. برخلاف نص آیات الهى رفتار بکنند. ما اگر فرض مى کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار مى زدیم ، براى این که خلاف آیات قرآن است .(34)
ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد. در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توى دهنش بزند و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد. ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان علیه السّلام هستیم ، پس دیگر بنشینیم در خانه هامان ، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم عجّل على فرجه . عجّل با کار شما باید تعجیل بشود. شما باید زمینه را فراهم کنید براى آمدن او و فراهم کردن این است که ، مسلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشوید، ان شاءاللّه ظهور مى کند ایشان .(35)
6. لزوم حکومت اسلامى در دوران غیبت کبرى
اکنون که دوران غیبت امام علیه السّلام پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست ، تشکیل حکومت لازم مى آید. عقل هم به ما حکم مى کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانیم جلوگیرى کنیم . اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم .(36)
از غیبت صغرى تا کنون که هزار و چند صد سال مى گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد، و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است ؟!
قوانینى که پیغمبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن ، بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا، اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال ؟ و پس از غیبت صغرى ، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است ؟
اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتراز اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است . هیچ کس نمى تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود، قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود.(37)
اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره ى غیبت تعیین نشده است ، تکلیف چیست ؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمى خواهیم ؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا این که اسلام ، تکلیف را معین کرده است ، ولى تکلیف حکومتى نداریم ؟
معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود و ما با بى حالى ، دست روى دست بگذاریم که هر کارى مى خواهند بکنند؟ و ما اگر کارهاى آن ها را امضاء نکنیم ، رد نمى کنیم . آیا باید اینطور باشد؟ یا این که حکومت لازم است و اگر خدا، شخص معینى را براى حکومت در دوره ى غیبت تعیین نکرده است ، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب علیه السّلام موجود بود، براى بعد از غیبت هم قرار داده است .(38)
نگویید بگذار تا امام زمان علیه السّلام بیاید. شما نماز را هیچ وقت مى گذارید تا وقتى که امام زمان علیه السّلام آمد، بخوانید؟ حفظ اسلام واجب تر از نماز است . منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى گفت : ((باید معاصى را رواج داد تا امام زمان علیه السّلام بیاید. اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى کند!)) این جا ننشینید فقط مباحثه کنید، بلکه در سایر احکام اسلام مطالعه کنید. حقایق را نشر دهید، جزوه بنویسید و منتشر کنید. البته ، مؤ ثر خواهد بود. من تجربه کرده ام که تاءثیر دارد.(39)
از همه شکننده تر، شعار گمراه کننده ى ((حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السّلام باطل است )) و هزاران ((اِن قلت )) دیگر، مشکلات بزرگ و جان فرسایى بود که نمى شد با نصیحت و مبارزه ى منفى و تبلیغات ، جلوى آن ها را گرفت . تنها راه حل ، مبارزه و ایثار و خون بود که خداوند، وسیله اش را آماده نمود. علما و روحانیت متعهد، سینه را براى مقابله با هر تیر زهرآگینى که به طرف اسلام شلیک مى شد، آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند.(40)
این نویسنده ى جاهل باز در کتابچه ى پوسیده ، حرف هایى نسنجیده به دین و دین داران نسبت مى دهد و از آن ، نتیجه هاى شگفت آور مى گیرد. مى گوید: (دین امروز ما مى گوید: هر دولتى که پیش از قیام قائم برپا شود، باطل است - کل رایةٍ تُرفع قبل قیام القائم ، فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه - . مى گوید: کار سلطان و همراهى با آن عدیل کفر است - ساءلته عن عمل السلطان ؟ فقال : الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عدیل الکفر - . مى گوید: قتال به همراهى غیر امام مانند خوردن گوشت خوک و خون است ). بلکه در حدیث صحیح ، آماده بودن براى جنگ با دشمن را هم نهى کرده .
این نویسنده ، مطالب را درهم و برهم کرده و روى هم ریخته ، بى خردانه به اعتراض برخاسته . این احادیث هیچ مربوط به تشکیل حکومت خدایى عادلانه که هر خردمند لازم مى داند، نیست . بلکه در روایت اول ، دو احتمال است . یکى آن که راجع به خبرهاى ظهور ولىّ عصر علیه السّلام باشد و مربوط به علامات ظهور باشد و بخواهد بگوید عَلَم هایى که به عنوان امامت قبل از قیام قائم برپا مى شود، باطل است . چنانچه در ضمن همین روایت ، علامت هاى ظهور هم ذکر شده است . و احتمال دیگر آن که از قبیل پیش گویى باشد از این حکومت هایى که در جهان تشکیل مى شود تا زمان ظهور که هیچ کدام به وظیفه ى خود عمل نمى کنند و همین طور هم تاکنون بوده . شما چه حکومتى در جهان بعد از حکومت على بن ابى طالب علیه السّلام سراغ دارید که حکومت عادلانه باشد و سلطانش ، طاغى و برخلاف حق نباشد؟
اکنون اگر کسى تکذیب کند از وضع یک حکومتى که این حکومت ها جائرانه است و کسى هم تا زمان دولت حق نمى تواند آن ها را اصلاح کند، چه ربط دارد به این که حکومت عادلانه نباید تشکیل داد؟ بلکه اگر کسى جزیى اطلاع از اخبار ما داشته باشد، مى بیند که همیشه امامان شیعه با آن که حکومت هاى زمان خود را حکومت ظالمانه مى دانستند و با آن ها آن طورها که مى دانید سلوک مى کردند، در راهنمایى براى حفظ کشور اسلامى و در کمک هاى فکرى و عملى ، کوتاهى نمى کردند و در جنگ هاى اسلامى در زمان خلیفه ى جور باز شیعیان على علیه السّلام پیش قدم بودند. جنگ هاى مهم و فتح هاى شایانى که نصیب لشکر اسلام شده ، مطلعین مى گویند و تاریخ نشان مى دهد که ، یا به دست شیعیان على علیه السّلام یا به کمک هاى شایان تقدیر آن ها بوده ، شما همه مى دانید که سلطنت بنى امیه در اسلام ، بدترین و ظلمانه ترین سلطنت ها بوده و دشمنى و رفتارشان را با آل پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و فرزندان على بن ابى طالب علیهم السّلام همه مى دانید. و در میان همه ى بنى هاشم ، بدسلوکى و ظلم شان نسبت به على بن الحسین زین العابدین علیه السّلام بیشتر و بالاتر بود. به همین سلطنت وحشیانه ى جائرانه ببینید على بن الحسین علیه السّلام چه قدر اظهار علاقه مى کند....
اما روایت دوم که مى گفت : داخل شدن در عمل سلطان و معاونت کردن از او و رفع حاجت او را کردن ، هم دوش کفر است . این ماجراجوى بى خرد چنان چه تاکنون دیدید و عادت دارد، در نقل روایات خیانت مى کند وگرنه مطلب ، روشن تر از آن است که در آن ، خود را نیازمند به جواب بدانیم . این روایت و امثال آن که روایات بسیارى است ، جلوگیرى از داخل شدن در تشکیلات دولت است براى اعانت به ظالم و کمک کارى کردن بر ستم کارى ها. این در تمام قوانین عالم ممنوع است .... ما مى گوییم در همان تشکیلات خانمان سوز دیکتاتورى هم اگر کسى وارد شود براى جلوگیرى از فسادها و براى اصلاح حال کشور و توده ، خوب است . بلکه گاهى هم واجب مى شود. خوب است آقایان رجوع کنند به کتب فقها در باب ولایت از قِبَل ظالم ، ببینند آن ها چه مى گویند....
این بى خردان ماجراجو فقط براى آن که دولت و ملت را با دین دارى و دین داران و خصوصاً با ملاّها بدبین کنند، در میان کتاب ها مى گردند، یک حدیث پیدا مى کنند. بى آن که بگویند این حدیث در چه موضوعى وارد شده است ، به چشم آن ها مى کشند. غافل از آن که خوانندگان این اوراق ، بسیارى شان دست کم با تاریخ اسلام سر و کار دارند. آن ها مى دانند از اصحاب خاص ائمه و دوستان خصوصى این خاندان ، در شغل دولتى داخل بودند و ائمه ى دین آن ها را تاءیید و تمجید مى کردند؛ مثل : على بن یقطین و محمد بن اسماعیل بن بزیع و عبداللّه نجاشى ؛ والى اهواز و دیگران و همین طور از بزرگان علماى ما در دربار سلاطین وارد بودند، چنان چه پیش از این ، اسم آن ها را بردیم .
و اما روایت سوم که مى گوید: قتال به همراهى غیر امام ، مانند خوردن گوشت خوک و خون است . این جاهل بى خرد، نسنجیده و کتاب هاى فقها را ندیده ، این بیهوده را مى گوید. در اسلام ، دوگونه جنگ است که یکى را جهاد مى گویند و آن کشورگیرى است با شرطهایى که براى آن شده است و دیگرى ، جنگ براى استقلال کشور و دفع اجانب از آن است .
جهاد که عبارت از کشورگیرى و فتح ممالک است ، پس از آن است که ، دولت اسلامى با وجود امام یا به امر امام تشکیل مى شود و در این صورت ، اسلام بر تمام مردان که به حدّ بلوغ رسیده باشند و افتاده و عاجز نباشند و مملوک که از افراد اجانب است ، نباشند، واجب کرده است که براى کشورگیرى حاضر شوند و قانون اسلام را در سرتاسر ممالک جهان منتشر کنند و باید همه ى جهانیان بدانند که کشورگیرى اسلام با کشورگیرى فرمان فرمایان جهان ، فرق ها دارد....
و چون معلوم شد که جهاد اسلامى ، کشورگیرى مانند سایر کشورگیرى ها نیست . البته باید تشکیل حکومت اسلامى در تحت نظر امام عادل یا به امر او بشود تا به این امر اقدام شود وگرنه ، چون کشورگیرى دیگر جهانیان شود که آن از حکم خرد، بیرون و از بیدادگرى ها و ستم کارى ها به شمار مى رود و اسلام و تمدن و عدالت اسلامى از آن دور و برى است .
و اما قسم دوم از جنگ اسلامى که به نام دفاع اسم برده شده و آن ، جنگیدن براى حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب است ، به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و کسى از مجتهدین نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد، بلکه بر تمام افراد توده واجب است به حکم اسلام ، از کشور اسلامى محافظت کنند و استقلال آن را پابرجا نمایند.(41)
7. انقلاب اسلامى ، مقدمه ى نهضت جهانى حضرت ولىّ عصر (عج )
انقلاب مردم ایران ، نقطه ى شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم دارى حضرت حجّت - ارواحنا فداه - است که خداوند بر همه ى مسلمانان و جهانیان منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.(42)
ما امروز دورنماى صدور انقلاب اسلامى را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش مى بینیم و جنبشى که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است ، امید بخش آتیه ى روشن است و وعده ى خداوند تعالى را نزدیک و نزدیک تر مى نماید. گویى جهان مهیّا مى شود براى طلوع آفتاب ولایت از افق مکّه معظّمه ، و کعبه ى آمال محرومان و حکومت مستضعفان .(43)
این کشورى که کشور ائمه ى هدى و کشور صاحب الزمان علیه السّلام است ، باید کشورى باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خودش ادامه بدهد ،قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد که عالم را ان شاءاللّه به عدل و داد بکشد و از این جورهایى که بر مستضعفان مى گذرد،جلوگیرى کند.(44)
من امیدوارم که ما به مطلوب حقیقى برسیم ، و متصل بشود این نهضت به نهضت بزرگ اسلامى و آن نهضت ولىّ عصر علیه السّلام است .(45)
ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ى ستم گران را در کشورهاى اسلامى مى شکنیم و با صدور انقلاب مان که در حقیقت ، صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدى صلّى اللّه علیه و آله است ، به سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه مى دهیم و به یارى خدا، راه را براى ظهور منجى ، مصلح کل و امامت مطلق حق ، امام زمان - ارواحنا فداه - هموار مى کنیم .(46)
اگر این جمهورى اسلامى از بین برود، اسلام آن چنان منزوى خواهد شد که تا آخرِ ابد، مگر در زمان حضور حضرت ، نتواند سرش را بلند کند.(47)
تا دیروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان براى ظهور امام زمان - ارواحنا فداه - را مفید و راه گشا مى دانستند. امروز از این که در گوشه اى خلاف شرعى که هرگز خواست مسؤ ولین نیست ، رخ مى دهد، فریاد وا اسلاما سر مى دهند! دیروز حجتیه اى ها، مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه ى مبارزات ، تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نیمه ى شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابى تر از انقلابیون شده اند.(48)
8. مهیّا شدن براى ظهور
ما باید در این طور روزها و در این طور ایام اللّه توجه کنیم که خودمان را مهیّا کنیم از براى آمدن آن حضرت . من نمى توانم اسم رهبر روى ایشان بگذارم ، بزرگ تر از این است . نمى توانم بگویم که شخص اول است ، براى این که دومى در کار نیست . ایشان را نمى توانیم ما با هیچ تعبیرى تعبیر کنیم الاّ همین که مهدى موعود است . آنى است که خدا ذخیره کرده است براى بشر و ما باید خودمان را مهیّا کنیم از براى این که اگر چنان چه موفق شدیم ان شاءاللّه به زیارت ایشان ، طورى باشد که روسفید باشیم پیش ایشان . تمام دستگاه هایى که الآن به کار گرفته شده اند در کشور ما، امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا بکند. باید توجه به این معنا داشته باشند که خودشان را مهیّا کنند براى ملاقات حضرت مهدى علیه السّلام .(49)
9. اصلاحات مصلح موعود
مکتب ولىّ امر را به آن توجه کنید که ، براى تعلیم و تربیت این انسان است که از حدّ حیوانیت برسانَدَش به حدّ انسانیت و رشد انسانى پیدا کند و تربیت هاى انسانى پیدا کند و تعلیمات ، تعلیمات صحیح باشد.(50)
ولىّ عصر - ارواحنا له الفداء - که او تا ازل احیاء مى کند دین خداى تبارک و تعالى را.(51)
دنیا علیل است . سران همه کشورها، الاّ انگشت شمار، نمى توانم بگویم این یکى دوتا، سه تا، سران همه ى این ها، مردم را مسموم کرده اند و افکار ملت هاى خودشان را مسموم کرده اند و علیل کرده اند ملت هاى خودشان را. آن قدر تحقیر کرده اند از این ملت ها، آن قدر این ها را در فشار اقتصادى قرار داده اند و آن قدر این بیچاره ها زحمت کشیدند و زحمت هاى شان را دیگران به غارت بردند، که علیل شدند. افکارشان از بین رفته است . یکى مى خواهد که بیاید احیاء کند این افکار را. و من امیدوارم که ان شاءاللّه حضرت بقیّة اللّه علیه السّلام زودتر تشریف بیاورند و این طبیب واقعى بشر، با آن دم مسیحایى خود، اصلاح کنند این ها را.(52)
مهدى منتظر در لسان ادیان و به اتفاق مسلمین از کعبه ندا سر مى دهد و بشریت را به توحید مى خواند.(53)
حکومت جور بسته بشود و از بین برود. معروف در کار باشد. منکرات از بین بروند. حضرت صاحب علیه السّلام - ارواحنا فداه - هم که تشریف مى آورند، براى همین معناست .(54)
آن کارى که لشکر امام زمان علیه السّلام باید بکند، با آن کارى که لشکر طاغوت مى کرد، فرق دارد. همان طورى که خود امام زمان علیه السّلام با طاغوت فرق داشت . آن ، حکومت جور بود و این ، حکومت عدل . آن ، حکومت طاغوت بود و این ، حکومت خدا. (55)
10. جامعه ى پس از ظهور
الف - زیبایى ها
به ما این وعده را داده اند که ، در یک وقتى که امام زمان علیه السّلام ظهور کند، این اختلافات از بین مى رود و همه برادروار با هم هستند. دیگر زورمند و زورکشى در کار نمى ماند.(56)
و لهذا مى بینید فساد در آن وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود. بله ، در زمان حضرت صاحب علیه السّلام حکومت ، واحد مى شود. قدرت حکومت .... عدالت ، یک عدالت اجتماعى در همه ى عالم مى آید، اما نه این که انسان ها بشوند یک انسان دیگر. انسان ها همان ها هستند که یک دسته شان خوبند، یک دسته شان بد. منتها آن هایى که بد هستند، دیگر نمى توانند کارهاى خلاف بکنند.(57)
آن چه غایت تعلیمات اسلامى است ، هم زیستى مسالمت آمیز در سطح جهان است ، که امید است با تعجیل در ظهور مهدى آخرالزمان - ارواحنا فداه - حاصل شود. و رسیدن انسان ها به کمال و سعادت اخروى است که خداوند نصیب همگان فرماید.(58)
ب - زشتى ها
در حکومت عدل بقیّة اللّه علیه السّلام هم عدالت جارى مى شود، لکن حبّهاى نفسانى در بسیارى از قشرها باقى است و همان حب هاى نفسانى است که بعضى روایات هست که حضرت مهدى علیه السّلام را تکفیر مى کنند.(59)
ما نباید توقع داشته باشیم که ، صبح کنیم در حالى که همه چیز سر جاى خودش باشد. در زمان حضرت صاحب علیه السّلام هم که ایشان با تمام قدرت مى خواهند عدل را اجرا نمایند، با این ترتیب نمى شود که هیچ کس حتى خلاف پنهانى هم نکند. و بالاخره همان ها هم که مخالف هستند، حضرت صاحب علیه السّلام را شهید مى کنند و در روایات قریب به این معنا دارد که بعضى فقهاى عصر با ایشان مخالفت مى کنند.(60)
شما بدانید که اگر امام زمان علیه السّلام حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او.(61)
11. مفهوم واقعى عدالت
حالا البته این پر کردن دنیا را از عدالت ، این را ما نمى توانیم بکنیم . اگر مى توانستیم مى کردیم . اما چون نمى توانیم بکنیم ، ایشان باید

/ 0 نظر / 7 بازدید