یک مجلس،یک مدرس و یک علی مطهری...

به قلم فواد صادقی    تاریخ انتشار: 15 دی 1390     منبع: baztabemrooz.ir


ضرب المثلی قدیمی است که با یک گل بهار نمی شود، اما ظاهرا در پارلمان ایران بهار های ماندگار را یک گل می آورد.
از زمانی که شهید بزرگوار سیدحسن مدرس ، با ایستادگی در برابر استبداد ودیکتاتوری، نام خود را در تاریخ معاصر ایران به عنوان نماینده ای که به مردم و وجدان خود وفادار بود و تمام هستیش را بر سر اصول خود گذاشت چند دهه بیشتر سپری نشده است.
هستند کهنسالانی در جامعه ما، که دوران کودکی ونوجوانی خود را همزمان با دلاوری ها مدرس در مجلس سپری کرده اند واز او با حسرت یاد می کنند.
حکایت مجلس هشتم وعلی مطهری نیز بی شباهت به حکایت مجلس مشروطه ومدرس نیست، کسانیکه علی مطهری را از نزدیک می شناسند می دانند که او برخلاف پدرش که انصافا به طرزی منحصر بفرد جامع جمیع جهات  وخصایل حسنه بود، در همه ابعاد سرآمد نیست.
نمی توان علی مطهری را دارای نبوغ علمی دانست و اورا نظریه پرداز خطاب کرد، نمی توان از او بعنوان سیاستمداری تمام عیار وتحلیلگری پیچیده نام برد و نمی توان  قدرت بیان وخطاب سحرگونه استاد مطهری را از زبان اوشنید، اما علی مطهری ویژگی هایی دارد که برای مردم مهمتر از خصایل مذکور است.
برجسته ترین صفات علی مطهری به نظرم سه خصلت، انسانیت، شجاعت و انصاف است، سه خصلتی که در سیاستمدارن جامعه ما ، حکم کیمیا را دارد و مردم هرچه میان چهره ها وشخصیتها آن را می جویند کمتر می یباند وبه همین خاطر است که سیاست در جامعه سیاسی ایران ، کم کم به یک ناسزا تبدیل می شود و افکار عمومی از سیاسیون زده شده اند.
علی مطهری اهل تحلیلهای پیچیده ونظریه پردازی در حوزه سیاست نیست اما برخلاف بسیاری از شخصیتها وسیاستمدارن ما که با توجیه مصلحت، حتی به اندکی از یافته ها و فهمیده های خود عمل نمی کنند، مطهری واقعا به هرآنچه می فهمد عمل می کند و از این رو هم وجدانی آسوده دارد وهم در برابر مردم سربلند است.
در مجلسی که به زعم بخشی از جامعه ،اصول گرایان آن محافظه کار شدند واصلاح طلبان آن فرصت طلب، علی مطهری بود که یک تنه بار اصولگرایی و اصلاح طلبی را بر دوش گرفت و علم صدای مردم را در خانه سرد ملت برافراشت.
روز قبل از ثبت نام ، مطهری در جمعی خصوصی می گفت، که از مسئولیت وفشارها خسته ودلزده شده است و شخصا تمایلی برای کاندیداتوری مجدد ندارد وترجیح می دهد که به زندگی پیش از مجلس هشتم بازگردد اما در برابر امیدی که به اوبسته شده، ومردمی که از او انتظار دارد پاسخی جز ادامه مسیر ندارد.
باوجود آنکه به دوستان دیگری نیز از جمله جناب دکتر افروغ، اصرار زیادی برای کاندیداتوری وهمراهی مطهری در این مسئولیت دشوار کردم، این عزیزان پیشنهادم را نپذیرفتند وترجیح دادند که در این فضای سرد وسخت مجلس که شاید کار چندانی از دست یک نماینده ساخته نباشد به میدان ورود نکنند وبه سایر فعالیتهای فکری و فرهنگی بپردازند.
اما به نظرم در شرایط کنونی که با عدم کاندیداتوری اکثر قریب به اتفاق شخصیتهای اصلاح طلب ، مستقل ها واصولگرایان منتقد، شورای نگهبان کار دشواری برای تایید صلاحیتها ندارد ، علی مطهری چیزی بیش از یک کاندیدای تهران وحداکثر یک نماینده مجلس نهم است.
 مطهری چه تایید صلاحیت بشود وچه نشود، چه رای میلیونی بیاورد وچه نیاورد در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی به چهره ای منحصر به فرد وماندگار تبدیل شده است که سمبل سه خصلت انسانیت، شجاعت وانصاف و در یک کلام صدای مردم می باشد، از این رو رسم جوانمردی نیست که در این میدان او را تنها بگذاریم.


/ 0 نظر / 6 بازدید