دیدگاه فرقه حجتیه درباره اقتصاد

اقتصاد مورد نظر انجمن از جهات متعدد مورد نقد است لیکن بواسطه تخصصی بودن بحث نمی توان وارد آن شد. اما برخی شواهد من جمله مقابله با برخی اقدامات پس انقلاب که نفع آن به عموم مردم می رسیده و یا برچسب زدن به برخی از علما که اقدام به تبیین مواضع اقتصادی اسلام می نموده اند نشان از اختلافات میان دیدگاههای اقتصادی آنان می باشد. (36)
----------------
منبع:
کتاب : بازشناسی مبانی فکری انجمن حجتیه
نویسنده: بازشناسی مبانی فکری انجمن حجتیه
انتشارات: باشگاه اندیشه
ویراست اول- تیر ماه 1384

((در این وبلاگ موضوعات زیادی درباره حجتیه موجود است))

/ 1 نظر / 6 بازدید
مصطفی

آقای عماد باقی طی نامهای پشیمانی خودرا ازهمه دروغها وتهمتهایش اعلام کرد .چه استدلال قشنگی ازیک کتاب سراسر دروغ