بیا ای ساقی ز هجرت گله دارم

بیا ای ساقی ز هجرت گله دارم
جدا از رویت ،ز تار مویت ، به پا سلسله دارم
ز خاکستـر من بوی محبت می آید
ز خندیدن گل نغمه حسرت می آید
ز شب تا به سحر ، شمع وجودم گر سوزد
نه پروانه من ، بر سر غیرت می آید
تویی فتنه و من فتنه بر آن چشم سیاهم
بلایی تو و من ، غیر بلا از تو نخواهم
پناهم ندهد او ز چه در سایه زلفش
خدایا تو پناهیّ و الهی ، تو گواهم

/ 1 نظر / 5 بازدید
العبد

سلام هم لينكي با مطلب موضع نادرست بخاطر برادشت غلط بروزم و منتظر نظرات ارزشمند شما هستم يا حق[گل][گل][گل]