علی مطهری: اصلاح طلبان باشرکت در انتخابات ...

*بنده در صورت شرکت در انتخابات مجلس نهم همانند مجلس هشتم به صورت مستقل شرکت می‌کنم و اگر هر گروه یا جریان سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب دوست داشت نامم را در لیست خود قرار دهد، مانعی ندارد. در انتخابات قبل گفته بودم به جز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سایر گروه‌ها و جریان‌ها می‌توانند اسمم را در لیستشان قرار دهند. در این دوره این دو غیرقانونی شمرده شده‌اند.
* اصلا به صلاح اصلاح‌طلبان است که به صورت گسترده و پرشور شرکت کرده و مطالباتشان از نظام را با موضوع انتخابات مخلوط نکنند.اگر این جریان درخواست افزایش آزادی بیان یا آزادی زندانیان سیاسی را دارد به جای خود، ما نمی‌گوییم این خواسته‌ها را پیگیری نکنند اما حضور در انتخابات را مشروط به آنها نکنند.
*اصلاح‌طلبان به صورت پرشور در انتخابات شرکت کنند و خواسته‌هایشان را از طرق قانونی و حتی از طریق مجلس نهم پیگیری کنند. این جریان سعی کند کرسی‌های بیشتری را در مجلس در اختیار بگیرد و از این طریق خواسته‌هایش را دنبال کند.
*اکنون ترکیب شورای نگهبان معتدل‌تر است و بعید می‌دانم که رد صلاحیت گسترده کنند. حتی اگر اصلاح‌طلبان به طور گسترده رد صلاحیت شوند، در مقابل مردم پاسخ قانع‌کننده دارند و مورد ملامت قرار نمی‌گیرند که چرا شرکت نکردید و به عبارت دیگر آنها با شرکت خود در انتخابات وفاداری خودرا به نظام و انقلاب اعلام می کنند. اصلاح‌طلبان این کار را باید به خاطر مصالح کشور و منافع ملی انجام دهند.
*باید فضا را باز کرد. سخت‌گیری‌های بی‌جا را کنار گذاشت تا مشارکت چشمگیر مردم تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی دشمن را خنثی کند.
*با همه افراد و گروه‌های سیاسی داخل مجلس از جمله اصلاح‌طلب‌ها دیدارها و گفت‌وگوهایی داشته‌ام. تشویق اصلاح‌طلبان به شرکت در انتخابات را در این دیدارها مطرح کرده‌ام. علاوه بر آن در خارج از مجلس ملاقات‌هایی با افراد نزدیک به حزب کارگزاران داشته‌ام و این رایزنی‌ها برای تشویق آنها به شرکت در انتخابات ادامه خواهد یافت. هیچ ابایی از تشویق اصلاح‌طلبان به حضور فعال در انتخابات ندارم.

/ 0 نظر / 5 بازدید