تو ای پری کجایی ؟

شبـی کـه آواز نـی تــو شنیـدم          چــو آهـوی تشنـه پـی تـو دویـدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم         نشـانـه‌ای از نــی و نغمـه نـدیـدم
توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی
....................
مـن همه جــا ، پی تـو گشته‌ام          از مــه و مهــر ، نشـان گــرفتـه‌ام
بـــوی تــــو را ، ز گـل شنیـده‌ام          دامـــن  گـــل  ، از  آن  گــرفتـه‌ام
توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی
....................
دل مــن ، سـرگشتــة تــوسـت          نفســـم   ،   آغشتـــة تـــوســت
بـه بـاغ رؤیـاهـا ، چـوگلت بـویـم          در آب و آئینـه ، چـو مـهــت جـویم
توای پــری کجایی؟
در این شب یلدا ، ز پی‌ات پـویم          بـه خواب و بیداری ، سخنت گویم
توای پــری کجایی؟
....................
مــه و ستـاره درد مـن می‌داننـد          که همچـو من پـی تـو سرگردانند
توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی

/ 0 نظر / 6 بازدید